Onnistuneen työviikon resepti

Paluu viikonlopun jälkeen takaisin työn äärelle voi olla joskus raskasta. Työt kuitenkin pitäisi aloittaa ja ryhtyä aktiivisesti toimiin. Kuinka sitten teemme viikostamme mahdollisimman tehokkaan? Alla on listattu muutama ratkaisuehdotus oman viikkosi tehostamiseksi.

Suunnittele työviikkosi

Niin yksinkertaiselta kuin se kuulostaakin, suunnitelmallisuus on työn onnistumisen kannalta korvaamatonta. Alkava viikko on hyvä pystyä suunnittelemaan jo etukäteen, esimerkiksi edellisen viikonlopun aikana, jolloin on mahdollista käydä läpi kalenterin merkinnät ja listata tärkeimmät tavoitteet viikon ajaksi. Tämä kirkastaa fokuksen hyvissä ajoin tärkeisiin työtehtäviin ja viikko on helppo aloittaa tehokkaasti, kun ajatukset ovat jo valmiiksi käännettynä tulevaan.

Aloita ikävistä asioista

”Teen sen ihan kohta”, on varmasti monelle meistä tuttu ilmaus. Jokainen kohtaa päivittäin asioita ja työtehtäviä, joita välttelemme lähes viimeiseen asti. Ne ovat ikäviä, saattavat tuntua ahdistavilta tai ovat jostain muusta syystä haastavia. Sen vuoksi siirrämme ne syrjään kaikkien muiden vähemmän tärkeiden työtehtävien tieltä. Ja kun teemme tämän, tekemättömät työt jäävät vaivaamaan ja kaivertamaan mieltä. Pieni ahdistus tekemättömästä työstä löytää tiensä pintaan ja lopulta emme kykene keskittymään täydellä teholla enää muihinkaan työtehtäviin.

Ratkaisu tähän on aloittaa työpäivä tai viikko juuri näistä ikävistä asioista. Niiden selättäminen tuo hyvän mielen ja kokonaan uutta virtaa loppuun työpäivään. Samalla se vie meitä tehtävissämme roimasti eteenpäin, sillä välttelyä aiheuttavat työtehtävät ovat usein niitä, jotka myös kehittävät meitä kaikkein eniten.

Yksi kokonaisuus kerrallaan

Olemme parhaimmillamme kun pystymme keskittymään vain muutamaan asiaan kerrallaan. Usean eri projektin tai työroolin ylläpitäminen yhden päivän aikana muodostuu monesti kovin vaikeaksi, kun aivomme joutuvat kiinnittämään huomiota lukuisiin, toisistaan poikkeaviin kokonaisuuksiin. Tehtävien prosessointi helpottuu kun rajoittaa päivän työt yhteen aiheeseen kerrallaan.

Kun olet päättänyt, mikä on työpäivän agenda, keskitä ajatuksesi alusta lähtien vain siihen. Luo päivän ajalle kolme ydintehtävää ja tavoitetta, joiden suorittaminen on kaikkein olennaisinta työssä edistymisen kannalta. Näiden kokonaisuuksien on hyvä olla riittävän suuria, jotta niistä riittää tekemistä päivän ajaksi.

Seuraa ja reflektoi onnistumisia ja oppimista

Työpäivän jälkeen on hyvä käydä lyhyesti läpi miten tavoitteissa on onnistuttu. Tarkoituksena on reflektoida päivän onnistumiset ja epäonnistumiset, sekä tuliko kaikki työn alla olevat tehtävät tehdyksi. Tekemättömät työt tulee siirtää heti seuraavalle päivälle ja on tärkeää käydä läpi, miksi nämä jäivät ylipäätään suorittamatta. Onnistumisia ja oppimista on hyvä pystyä seuraamaan laajemmin myös viikkotasolla, jolloin kehittymistä on mahdollista havainnoida laajemmin.