5 keinoa tehokkaampaan johtamiseen

Johtajana joutuu kohtaamaan useita erilaisia haasteita ja innostamaan sekä motivoimaan työntekijöitä. Tiimityöskentelyn tehostaminen ja parempiin tuloksiin pääseminen vaatii useiden eri kokonaisuuksien hallintaa. Mitä kaikkea johtajana tulisi ottaa huomioon, jotta työnteko sujuisi mahdollisimman kivuttomasti?

  1. Selkiytä päämääräsi

Johtajana sinun on aina oltava tietoinen siitä mihin sinä ja yrityksesi olette menossa. Lopputuleman ja tavoitteiden on oltava selkeät. Kysy itseltäsi joka kerta uutta tehtävää tai palaveria aloitettaessa, mikä on tämän tavoite. Ymmärrä mitä tulokseksi halutaan saavuttaa ja tähtää siihen.

  1. Löydä työntekijöistä innostus

Asiat, jotka lähtökohtaisesti innostavat meitä saavat meidät tekemään työtä oma-aloitteisesti. Ne antavat meille lisää virtaa ja motivoivat tekemään työtä ilman ulkoisia houkuttimia. Työntekijöiden innostus on oleellista pystyä löytämään, sillä silloin ollaan tekemisissä myös heille itselleen merkityksellisten asioiden parissa.

  1. Keskity olennaisimpiin asioihin

Ei ole väliä, kuinka paljon teet työtä, jos keskityt vääriin asioihin. Priorisoinnin tärkeys korostuu varsinkin johtajan roolissa. Monesti työtehtävien deadlinet ovat niitä, jotka lopulta johtavat meitä. Pyri niiden sijaan keskittämään huomio tärkeisiin, mutta ei kiireellisiin asioihin. Ne vievät meitä kaikkein eniten eteenpäin, vaikka koemme, ettei meillä ole aikaa toteuttaa niitä.

  1. Kommunikoi, kommunikoi, kommunikoi

Viestin perille saaminen vaatii joskus toistoa. Jatkuva tiedon välittäminen ja keskusteleminen auttavat pitämään yhteyttä työntekijöiden kanssa yllä, ja näin mahdollisilta epäselvyyksiltä vältytään. Kommunikointi on samalla läsnäolemista.

  1. Kuuntele aktiivisesti

Työntekijöiden arvostus ja aktiivinen kuuntelu ovat merkittävässä roolissa puhuttaessa johtajuudesta. Luottamus rakentuu sen kautta ja yhteisymmärrys työn etenemisestä, sekä mahdollisista huolista tai epäkohdista. Jokainen meistä haluaa ja kokee tarvetta tulla ymmärretyksi. Kuuntelu on yhtä lailla avain positiivisen työympäristön luomiselle.